Skip to main content

Tekenen met je handen

De omtrek van je hand kun je gebruiken om dieren te tekenen of verven! In het boek Handen omhoog! Ik teken met mijn handen staat stapsgewijs afgebeeld hoe je verschillende dieren kunt tekenen (een leuk boek om inspiratie op te doen en het is te leen in de bibliotheek). Op de website van Krokotak staan ook een aantal voorbeelden!


Vanuit de omtrek van je hand op papier kun je een dier tekenen. Door te variëren met de stand van de hand en de vingers zijn er vijftien mogelijkheden. Bij elk dier staat op de linkerpagina in huidskleur en met zwarte contourlijnen de handvorm getekend. Daaromheen is in het rood de te tekenen lijn weergegeven. In grote zwarte letters staat de dierennaam. Stapsgewijs (nummering in een vingerafdruk) is het vervolg getekend. De bestaande lijnen zijn zwart en de nieuwe tekenlijn(en) rood. De duidelijke tekeningen spreken voor zich, het ontbreken van tekstuele uitleg is geen gemis. Als accent is op de witte bladzijden, deels achter de naam en tekeningen langs, op groot formaat de handvorm te zien (lichtblauw, ongekaderd). Op de rechterbladzijde is het dier in vrolijke kleuren uitgewerkt. In zwarte letters staat soms een dierengeluid. Rechtsboven staan in kleine letters de naam van het dier en een zwarte contourtekening. Zo is het overzichtelijke boek tegelijkertijd een leuk kijkboek (vanaf ca. 2 jaar). Tekenen vanaf ca. 4 jaar (met hulp) of 7 jaar (zelfstandig). Dit originele boek is o.a. goed te gebruiken in de kinderopvang en naschoolse opvang. - E. Stadt, © NBD Biblion 2002 - 2013